Logistika

ĮPAKUOTĖ

4but.
Polietileninis maišas
48but.
Paletė

IŠSIUNTIMAS IŠ SANDĖLIO

nuo 8-30 iki 17-00 val. darbo dienomis

PRISTATYMAS

7 dienos savaitėje